Czy leasing samochodu osobowego to dobry pomysł?

Firmy, które rozważają zakup samochodu osobowego, mogą zrealizować swoje plany na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich to zakup za gotówkę, co oznacza zamrożenie określonych środków. Drugi to zakup kredytowany przez bank, który ma sporo atutów, jednak jego główną wadą jest fakt, że pojazd staje się częścią majątku firmy. Pozostaje jeszcze leasing samochodu osobowego, który pozwala na odliczenie części kosztów, a jednocześnie daje możliwość korzystania z określonego pojazdu, który może nigdy nie być własnością firmy.

Czy leasing samochodu osobowego to dobry pomysł? Więcej informacji znajdziesz w dalszej części artykułu lub na tej stronie: http://auta-firmowe.pl/leasing-samochodu-osobowego-a-koszty/.

Czym jest leasing samochodu osobowego?

Leasing można potraktować za finansowanie użytkowania samochodu. Odbywa się to na podstawie umowy cywilno-prawnej, jaką firma zawiera z leasingodawcą. Umowa precyzyjnie określa warunki leasingu, a w praktyce oznacza to określenie czasu trwania leasingu, ale i wysokość miesięcznej raty do spłaty. Firma otrzymuje do dyspozycji nowy lub używany samochód osobowy, który na zakończenie trwania umowy leasingu można wykupić od leasingodawcy. Ważne jest również określenie każdej ze stron. Leasingodawca jest finansującym, a leasingobiorca jest korzystającym z pojazdu. Natomiast leasingowany pojazd może stanowić część majątku firmy, wówczas firma może korzystać z odpisów amortyzacyjnych.

Korzyści dla korzystającego

Należy pamiętać, że leasing samochodu osobowego to dla wielu firm liczne korzyści. W przeciwieństwie do kredytu, wystąpienie o leasing nie wiąże się z badaniem zdolności kredytowej, nie ma również odnotowania w biurach informacji kredytowej, że firma korzysta z jakiejś formy kredytowania. Leasing nie jest bowiem kredytem. W miesięcznej racie znajdują się wszelkie koszty, jakie firma ponosi w związku z koniecznością ubezpieczenia samochodu czy w przypadku, gdy konieczne stają się jakieś naprawy. Za wszelkie prace remontowe przy leasingowanym pojeździe odpowiada leasingodawca. Leasingowany pojazd pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, przy czym jeśli pojazd jest wart więcej niż 3,5 tysiąca złotych, wówczas nie można dokonać amortyzacji jednorazowej. Oznacza to, że koszty związane z zakupem paliwa czy związane z myciem pojazdu należy wraz z ich pojawieniem się zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Większość firm, która skorzystała z leasingu samochodów osobowych bez dodatkowych, pozakatalogowych ulepszeń, korzysta z amortyzacji liniowej. W zapisach księgowych pozwala to na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez nawet 5 lat.

Leasing operacyjny

Powyższe zapisy, głównie w zakresie obejmującym możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczania niektórych kosztów do kosztów uzyskania przychodów przez firmę, dotyczyły leasingu finansowego. Niektórzy leasingodawcy oferują również leasing operacyjny, który nieco się różni od leasingu finansowego.

W przypadku leasingu operacyjnego korzystający, czyli firma zainteresowana leasingiem pojazdu, nie wnosi żadnej opłaty wstępnej. W tym przypadku firma nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, ponieważ leasingowany pojazd nie jest częścią majątku trwałego firmy. Przez cały czas trwania umowy leasingu operacyjnego to finansujący, a więc leasingodawca, jest właścicielem pojazdu i to on może dokonywać amortyzacji pojazdu. Natomiast firma leasingująca samochód osobowy może zaliczać ratę leasingu oraz wszelkie opłaty leasingowe do kosztów uzyskania przychodu. Wszystkie koszty związane z użytkowaniem samochodu wpisywane są do kosztów w miarę ich dokonywania. Co ciekawe, w leasingu operacyjnym korzystający nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki, która w niektórych przypadkach jest konieczna do dokonania rozliczeń podatkowych.

Odpisy podatkowe

Ze względu na fakt, że leasingowany samochód osobowy może być wykorzystywany albo w całości do celów firmowych, albo do celów służbowych i prywatnych w przypadku małych firm, ustawodawca pozwolił na dokonywanie odpisów podatku VAT w określonej wysokości. Jeśli samochód wykorzystywany jest do celów służbowych i prywatnych, można dokonać odpisu w wysokości 50% VAT od rat leasingu i wszelkich kosztów eksploatacji pojazdu. Przy użytkowaniu jedynie służbowym można odliczyć cały VAT, jednak należy m.in. prowadzić kalendarz wykorzystania samochodu oraz kilometrówkę.

Leave a Reply